Концерт по радиотрансляции - Е. Флакс и А. Райкин

Фрагмент 60е г