Франц - Приключения Пифа

Инсценировка сказка с уч. Г. Вицина, Р. Плятта